Site İçi Arama

Aramak İstediğiniz Kelimeleri Alana Yazıp Ara Butonuna Tıklayın.

     
Çay Tohumunun Filizlendiği Hayat Bulduğu Yer Olan İlçemiz Kalkandere Tanıtım Sitesi
 
 
 
 


       Kullanici Adi:     Sifre:          Üye Ol - Yeni Sifre


Yolbaşı Belediye Başkanı

Belediye Başkanı Sn.Hızır UZUN,  01.04.1947 yılında Rize'de doğdu. 25 yıl İstanbulda İnşaat Mütahitliği yaptı. 1997 yılı mahalli idareler seçimlerinde 5 yıl belediye meclis üyeliği yapan başkanımız,. 27.03.2004 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Yolbaşı Belediye Başkanı seçildi. Hızır UZUN, İlköğretim mezunu olup evli ve 5 çocuk babasıdır.

          Tarih: 24 Agustos 2008 -     Yazdır


Yolbaşı Belediyesi Tanıtım Videosu
         
Videoyu görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda   Flash Player'ın yüklü olması gerekmektedir.
Yüklemek için tıklayınız.
                      
                       
          Tarih: 24 Agustos 2008 -     Yazdır


Yolbaşı Belediyesi

BELDENİN TARİHİ VE BELEDİYENİN KURULUŞU

Yolbaşı yerleşmesi Karadeniz bölgesinde yönetsel açıdan bağlı bulunduğu Rize ilinin güneybatısında, Kalkandere ilçesine bağlı bir yerleşimdir.

Yolbaşı yerleşmesinin tarihi hakkında detaylı bilgi elde edilememiştir, ancak yerleşmenin ilk kuruluşunun 19. yüzyılın başlarına kadar uzandığı belirlenmiştir. Yolbaşı sırasıyla Kimmerler ,Persler, Selçuklular, Trabzon Rum Pontus devletinin egemenliği altında kalmış. 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon Rum Pontus devletini ortadan kaldırmasıyla Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır.

 Seferberlik sırasında Ruslar Kars Çoruh yolunu takip ederek İspir üzerinden Silyan dağlarına gelmişlerdir. Sarıkamış bozgunundan dolayı bölgede Türk askeri kuvvetinin az olması nedeniyle 02.04.1916 tarihinde Karadere suyunun Of tarafı Ruslarının eline geçmiştir.

Bu işgalden sonra Rusyada meydana gelen Bolşevik ihtilali sonucu Erzincan görüşmeleriyle Rus birliklerl doğu cepesine doğru başlamişlardır. Aynı anda harakete geçen ikinci Türk Kafkas Kolordusu bölgeye hakim olmuş 02.03.1918 de Yakup Şevket paşaya bağlı birlikler Rizeyi kurtarmıştır.

1980 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre  Yolbaşı yerleşmesinde 2015 kişi yaşamaktayken 1985 yılı temmuz ayında yerinde yapılan sayım sonunda elde edilen bilgilere göre yerleşme nufüsunun 1934 kişi, 1990 sayımı 2.025, 1997 sayımı 1.554 ve 2000 sayımı 2.306 olduğu belirlenmiştır.

Yolbaşı köyü altı mahalleden oluşmaktadır. Bu mahallelerin birleşmesi ile yaşanan fiziksel büyüme ve artan nüfus kapasitesi sonucu 15.11.1991 tarihinde 91- 38923 sayılı Bakanlar kurulu Kararıyla Yolbaşı Beldesi kurulmuştur.


COĞRAFİ KONUMU
Yolbaşı yerleşmesi yönetsel açıdan bağlı bulunduğu Kalkandere ilçe merkezine 6 km, Rize il merkezine ise 11 km uzaklıktadır. Yerleşime Rize Kalkandere eski karayolu üzerinden sağlanmaktadır.

Karadeniz bölgesinin 40’21ve 41’25 doğu boylamları ile 40’33 ve 41’20 küzey enlemleri arasında yer alan  Rize il merkezi Doğu Karadeniz Bölgesinin en yüksek kesiminde kurulmuştur.

Kalkandere ilçesinin 6 km doğusunda yer alan Yolbaşı Beldesi Karadeniz Bölgesinin doğal yapısı nedeniyle 120 ile 300 kotları asında ve çok dağınık bir şekilde kurulmuştur. Yerleşmenin tamamı tam bir Karadeniz yayla yerleşmesi özelliği sergilenmektedir.

EKONOMİK YAPISI
Yolbaşı beldesinin ekonomik yaşamın temelini oluşturan ana sektör tarım sektörüdür.
Yerleşmede ekonomik sektörler açısından birinci sırayı tarım sektörü alırken ikinci sırayı hizmetler sektörü alırken üçüncü sırayı sanayi sektörü almaktadır.

Ekonomik yaşan açısından ilk sırayı alan tarım sektöründe üretim çay üretimi konusunda yoğunlaşmıştır. Beldede hayvan besiciliği ekonomik bir faaliyet olarak yürütülmemektedir. Ancak beldede bir çok aile kendi gereksinimlerini karşılamak amacıyla bir veya iki adet büyük baş hayvan beslemektedir. Tarımsal üretim faaliyetleriyle uğraşan ailelerin toprak büyüklükleri genelde 2-10 dönüm arasında değişmektedir. Yolbaşı Beldesinde topraksız aile bulunmamaktadır.

Yerleşmede ticari faaliyetlerin  pek fazla geliştiği söylenemez. Ticaret sektörü günlük tüketim maddeleri satış ve kişisel hizmetler konusunda yoğunlaşmıştır.Yerleşimde bulunan sanayi sektörü küçük sanatlar düzeyindedir.

BİTKİ ÖRTÜSÜ
Yolbaşı beldesi tipik bir Karadeniz yerleşmesi  örneği sergilemektedir. İklim yapısı nedeniyle Belde ve civarında boş toprak alan bulunmamaktadır.Belediye sınırlarının tamamına yakın kısmı çay bahçeleriyle kaplıdır. Bunun yanısıra evlerin bahçelerinde karadenize özgü ağaçlar bulunmaktadır. Beldedeki bitki örtüsünü tanımlayan iki unsur bulunmaktadır. Birincisi büyük bir alanı kaplayan çay bahçeleri, İkincisi ise evlerin bahçelerinde bulunan karadenize özgü ağaçların oluşturduğu görüntüdür.

İKLİM
Rize ilinin kıyı kesiminde ılık ve bol yağışlı bir iklim egemendir. Buna karşılık güneydeki dağlık yörede yükseltinin artmasına bağlı olarak iklimde setleşmektedir.

Meteoroloji istasyonu ölçümlerine göre bölgede ortalama sıcaklık 14.2 derece en yüksek sıcaklık 37.9 derece ve en düşük sıcaklık -7.0 derecedir. Yağış miktarına bakıldığında beldenin yıllık olarak 2357.0 mm yağış aldığını görmekteyiz. Yörede en yağışlı ay ise 278.2mm ile Ekim ayıdır.Kar yağışı ile ilgili gözlemlere baktığımızda ise kar yağışlı günler sayısının yılda ortalama 6.8 gün, karla örtülü günler sayısının 14.0 ve en yüksek kar örtüsü kalınlığının 187 cm olduğunu görmekteyiz.
Yöreye hakim olan Karadeniz ikimin özelliği olan yağış bolluğu Yolbaşı Beldesindede kendini göstermekte ve bu iklim koşulları nedeniyle yörede ağaçlık ve yeşil alanlara çok fazla rastlanmaktadır.

BELDEDE NUFÜS DAĞILIMI
Yolbaşı beldesi altı ayrı mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler Merkez. Armutlu. Düz, sırt Cami ve Cumhuriyet mahalleleridir.  Merkez mahalle olarak adlandırılan mahalle dışında tüm mahalleler karadenize özgü bir mimari srgilemektedir. Mahallede yapılaşma daha yoğunken diğer mahallelerde tam yayla yerleşimi hakimdir. Yobaşı Beldesinde yerinde yapılan araştırmalarda elde edilen bilgilere göre 370 adet hane bulunmaktadır ve hane haklı büyüklüğü 7.153 kişi olarak belirlenmiştir.


Yolbaşı Beldesi Fotoğrafları - Kalkandere Fotoğraf Albümü
                                                                                                                                         
                                         
armutlumahallesi.jpg
         
Armutlu Mahallesi - Yolbaşı
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara3.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdengrnm.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara4.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara2.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara9.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara5.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara8.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara6.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara11.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara10.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara13.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara12.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara15.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara14.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara19.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara18.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
belediyemizyolbetonlamafaal.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
camiimahallesi.jpg
         
Yolbaşı Cami Mahallesi
Gönderen : aprika
                                         
kakardalar.jpg
         
Kaçkar Dağları
Gönderen : aprika
                                         
yolbabelediyebinas.jpg
         
Yolbaşı Belediye Binası
Gönderen : aprika
                                         
yolbalkretimokulu.jpg
         
Yolbaşı İlköğretim Okulu
Gönderen : aprika
                                         
yolbandankakarmanzaras.jpg
         
Kaçkar Dağları
Gönderen : aprika
                                         
yolbasalkoca.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
yolbagenelgrnm.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara16.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika
                                         
beldemizdenhobirmanzara7.jpg
         
Yolbaşı Beldesi
Gönderen : aprika

     
  1. Daha Fazla Fotoğraf  İçin Kalkandere Fotoğraf Albümünü Ziyaret Ediniz.
  2.  
  3. Ayrıca Kendinizde Albüme Fotoğraf Gönderebilirsiniz

 

          Tarih: 24 Agustos 2008 -     Yazdır

Yolbaşı Belediyesi


 
 
Forum Kalkandere'den Bir Kaç Küçük Baslik
Atma Türküler
Kendinize güveniyorsaniz sizde kültürünüze ortak olun atma türkü atisin.Tiklayin.
Karadeniz MP3 Istek
Dinlemeyi istediginiz arayipta bulamadiginiz parçalar istek yapini biz size bulalim.
Siirler
Gönülden gönüle bir köprüdür adeta siir.Siir paylasma ruhuna sende ortak ol.
Islam Dini
Dinimiz hakkinda gerekli bilgiler ögrenmek istedikleriniz hepsi bu bölümde.
Ortaya Karisik
Umdugunuzdan fazla bilgileri eglenceli yazilari bulabileceginiz bölüm
 
 

2007 ® Kalkandereliyiz.Biz - Kalkandere Tanitim Sitesi & Kültürü - Aprika Tasarim
Sitede yer alan her türlü yazili ve görsel materyalin izin alinmadan kopyalanmasi ve kullanilmasi 5846 Sayili Fikir ve Sanat Eserleri Yasasi'na göre suçtur.